GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI


Güvenlik Danışmanlığı Hizmetimizde öncelikli olarak kurumunuzun Risk Analizi yapılarak ne kadar ve nasıl önlemler alınacağına karar verilir.

VİSMA Güvenliğin sizlere sunduğu Güvenlik Danışmanlığı hizmetleri aşağıdadır.

Risk analizleri yapmak,
Güvenlik Görev Tanım ve Talimatlarını Düzenlemek,
Güvenlik Planlarını Hazırlamak,
Sektöre ya da çalışma sahasına uygun iş başı eğitimler vermek, 5188 sayılı Kanun kapsamında her türlü izinlerin alınması, gerekli tüm yazışmaların yapılarak, 5188 Denetim Dosyalarının hazırlanması ve güncel tutulması,

Denetim Hizmetleri

Bina, tesis, fabrika, AVM, Site gibi yaşam ve çalışma alanlarınızda görev yapan güvenlik personelleriniz acaba görevlerini doğru bir şekilde yapabiliyor mu ? Başka Özel Güvenlik Şirketleri tarafından güvenlik hizmeti verilen kurum ve kuruluşlarda, üçüncü bir göz olarak objektif ve tarafsız bir şekilde yapacağımız haberli ve habersiz denetim ve drıller ile; Güvenlik sistem ve cihazlarının çalışır durumda olup olmadığı, doğru kullanılıp kullanılmadığı, personelin algılama ve güvenlik bilgisi puan vermek suretiyle değerlendirilir. Yapılan değerlendirme sonuçları rapor halinde müşterilerimizle paylaşılır.

Kayıp Önleme Hizmetleri

Tüm dünyada perakende güvenliğinin önemi giderek artmaktadır.

Perakendeciler her yıl dünya genelinde milyarlarca lira kayba uğramaktadır.Perakendeciler, hırsızlık, çalışan suiistimalleri, soygun, sahtecilik, vandalizm gibi suçlarla mücadele etmek zorundadır. Perakende sektörü bu güne kadar yüzleştiği en önemli sorunun üstesinden gelmekte zorlanmaktadır:

Mal varlıkları ve Kazancını Korumak

Eğitim, perakende kayıplarını önlemek için verilen savaşta en iyi silahlardan biridir. Sadece güvenlik görevlileri ve kayıpları önleme personeli değil, tüm çalışanların bu konuda eğitilmesi, suçla mücadelede perakendecileri bir adım daha ileri taşıyacaktır.

Her zaman yeni tehditler olacaktır, önemli olan kısa zamanda adapte olunabilecek çok yönlü bir savunma sistemi metodolojisine sahip olmaktır.

ViSMA Güvenlik uzman kadrosuyla hem sizin çalışanlarınızı hem de kendi çalışanlarını eğiterek  kayıplarınızı minimize eder: