Tüm kararlarımızda risk değerlendirmesi daima yapılır. Risk, korkulması değil, yönetilmesi gereken bir olgudur.